Rybářský řád

RYBÁŘSKÝ ŘÁD 2024
PRO HOSPODÁŘSKOU TĚŽBU UDICÍ NA ZBOŽENSKÝCH RYBNÍCÍCH

Rybářské řády pro denní, třídenní a celoroční povolenky jsou platné pro hospodářský odlov udicí na Zboženských rybnících č. 1 (spodní) a č. 2 (prostřední) pro rok 2024.
Aktualizace k 1. 1. 2024

Rybářský řád - DENNÍ POVOLENKA

- Lovící je před započetím lovu povinen se seznámit s pravidly rybolovu.
- Denní doba lovu je stanovena od 5:00 hod. do 24:00 hod. Hodiny lovu platí pro čas, který je platný (letní či zimní)
- Po ukončení lovu je nutno povolenku odevzdat v místě vydání nebo do schránky k tomu určené.
- Osoby mladší 15 let mohou lovit jen v doprovodu zodpovědné dospělé osoby.

Lovící na jednodenní povolenku má právo ponechat:
- 1 ks kapra
NEBO
- 3 ks lína

Nejmenší stanovená míra ryb: Kapr 45 cm - 65 cm, Lín 25 cm

Kapr nad 65 cm je celoročně hájen a při jeho ulovení musí být s ním šetrně zacházeno a musí být ihned vrácen zpět do vody.

- Při ulovení a ponechání si ryby je lovící povinen neprodleně zapsat druh a délku nesmazatelným způsobem do výkazu úlovků.
- Je přísně zakázáno vyměňovat zasakovanou rybu za jinou.
- Ulovené ryby, pokud si je lovící neponechá, je povinen neprodleně vrátit zpět do vody.
- S rybami je vždy nutno zacházet šetrně!

- Každý lovící na položenou, nebo plavanou smí používat pouze dva pruty o maximálně dvou návazcích s jednoháčky na jednom prutu.
- Zákaz lovu na srkačku.
- Lovící je povinen při vylovování všech ryb použít podběrák.
- Místo lovu musí být po setmění osvětleno.
- Povinná výbava: podběrák, vezírek s dostatečně velkými kruhy nebo z osnovního úpletu (např. typ Pálava), vyprošťovač háčků, míra ke zjištění délky ryby.
- Držitel oprávnění k lovu je povinen před započetím i po ukončení lovu provést úklid místa kde lovil a jeho okolí.
- Je zakázáno: Lov z hráze, rozdělávání ohně, kuchání a porcování ryb v celém areálu rybníků.
- Při parkování vozidel je řidič povinen dodržovat pravidla vyhlášky o provozu na pozemních komunikacích.

ZÁKAZ VJEZDU A PARKOVÁNÍ NA TRAVNATÝCH PLOCHÁCH V AREÁLU RYBNÍKŮ!

- Kontrolní činnost provádí členové ZRS, polici ČR a městská policie. Přestupky řeší výbor ZRS.
- Při kontrole je lovící povinen se prokázat platnou povolenkou k lovu a průkazem totožnosti.
- Majitelům zakoupených povolenek k lovu může být při porušení pravidel k lovu povolenka odebrána pověřeným členem ZRS na místě bez náhrady.

Zakoupením povolenky lovící souhlasí s rybářským řádem a je povinen ho respektovat.

Rybářský řád - TŘÍDENNÍ POVOLENKA

- Třídenní povolenka je platná 3 po sobě jdoucí dny.
- Lovící je před započetím lovu povinen se seznámit s pravidly rybolovu.
- Denní doba lovu je stanovena od 5:00 hod. do 24:00 hod. Hodiny lovu platí pro čas, který je platný (letní či zimní)
- Po ukončení lovu je nutno povolenku odevzdat v místě vydání nebo do schránky k tomu určené.
- Osoby mladší 15 let mohou lovit jen v doprovodu zodpovědné dospělé osoby.

Lovící na třídenní povolenku má právo ponechat:
- 2 ks vyjmenované ryby
a
- 3 ks lína celkem.

Vyjmenované ryby které si může lovící ponechat a jejich stanovená minimální a maximální délka:
- Kapr 45-65 cm
- Candát 50 cm
- Bolen 40 cm
- Amur 60-80 cm
- Štika 60 cm
- Sumec 90 cm

Nejmenší stanovená míra - Lín 25 cm
Kapr nad 65 cm a Amur nad 80 cm jsou celoročně hájeni a při jejich ulovení musí být s nimi šetrně zacházeno a musí být ihned vráceni zpět do vody.

- Doba hájení dravých ryb je od 1. 1. do 15. 6.
- Při ulovení a ponechání si vyjmenované ryby je lovící povinen neprodleně zapsat druh a délku
nesmazatelným způsobem do výkazu úlovků.
- Při ulovení a ponechání si ryby je lovící povinen neprodleně zapsat druh a délku nesmazatelným způsobem do výkazu úlovků.

- Je přísně zakázáno vyměňovat zasakovanou rybu.
- Ulovené ryby, pokud si je lovící neponechá, je povinen neprodleně vrátit zpět do vody.
- S rybami je vždy nutno zacházet šetrně!

- Každý lovící na položenou, nebo plavanou smí používat pouze dva pruty o maximálně dvou návazcích s jednoháčky na jednom prutu.
- Zákaz lovu na srkačku.
- Lovící je povinen při vylovování všech ryb použít podběrák.
- Místo lovu musí být po setmění osvětleno.
- Povinná výbava: podběrák, vezírek s dostatečně velkými kruhy nebo z osnovního úpletu (např. typ Pálava), vyprošťovač háčků, míra ke zjištění délky ryby.
- Držitel oprávnění k lovu je povinen před započetím i po ukončení lovu provést úklid místa kde lovil a jeho okolí.
- Je zakázáno: Lov z hráze, rozdělávání ohně, kuchání a porcování ryb v celém areálu rybníků.
- Při parkování vozidel je řidič povinen dodržovat pravidla vyhlášky o provozu na pozemních komunikacích.

ZÁKAZ VJEZDU A PARKOVÁNÍ NA TRAVNATÝCH PLOCHÁCH V AREÁLU RYBNÍKŮ!

- Kontrolní činnost provádí členové ZRS, polici ČR a městská policie. Přestupky řeší výbor ZRS.
- Při kontrole je lovící povinen se prokázat platnou povolenkou k lovu a průkazem totožnosti.
- Majitelům zakoupených povolenek k lovu může být při porušení pravidel k lovu povolenka odebrána pověřeným členem ZRS na místě bez náhrady.

Zakoupením povolenky lovící souhlasí s rybářským řádem a je povinen ho respektovat.

Rybářský řád - CELOROČNÍ POVOLENKA

- Lovící je před započetím lovu povinen se seznámit s pravidly rybolovu.
- Denní doba lovu je stanovena od 5:00 hod. do 24:00 hod. Hodiny lovu platí pro čas, který je platný (letní či zimní)
- Po ukončení lovu je nutno povolenku odevzdat v místě vydání nebo do schránky k tomu určené.
- Osoby mladší 15 let mohou lovit jen v doprovodu zodpovědné dospělé osoby.

Lovící na celoroční povolenku si smí ponechat:
- 1 ks vyjmenované ryby týdně (týden se rozumí pondělí až neděle) a 15 kusů celkem ročně.
- 3 ks lína týdně.
- 2 kg bílé ryby denně, která nemá stanovenou délku.

Vyjmenované ryby které si může lovící ponechat a jejich stanovená minimální a maximální délka:
- Kapr 45-65 cm
- Candát 50 cm
- Bolen 40 cm
- Amur 60-80 cm
- Štika 60 cm
- Sumec 90 cm

Nejmenší stanovená míra - Lín 25 cm.
Kapr nad 65 cm a Amur nad 80 cm jsou celoročně hájeni a při jejich ulovení musí být s nimi šetrně zacházeno a musí být ihned vráceni zpět do vody.

- Doba hájení dravých ryb je od 1. 1. do 15. 6.
- Při ulovení a ponechání si vyjmenované ryby je lovící povinen neprodleně zapsat druh a délku
nesmazatelným způsobem do výkazu úlovků.
- Při ulovení a ponechání si ryby je lovící povinen neprodleně zapsat druh a délku nesmazatelným způsobem do výkazu úlovků.

- Je přísně zakázáno vyměňovat zasakovanou rybu.
- Ulovené ryby, pokud si je lovící neponechá, je povinen neprodleně vrátit zpět do vody.
- S rybami je vždy nutno zacházet šetrně!

- Každý lovící na položenou, nebo plavanou smí používat pouze dva pruty o maximálně dvou návazcích s jednoháčky na jednom prutu.
- Zákaz lovu na srkačku.
- Lovící je povinen při vylovování všech ryb použít podběrák.
- Místo lovu musí být po setmění osvětleno.
- Povinná výbava: podběrák, vezírek s dostatečně velkými kruhy nebo z osnovního úpletu (např. typ Pálava), vyprošťovač háčků, míra ke zjištění délky ryby.
- Držitel oprávnění k lovu je povinen před započetím i po ukončení lovu provést úklid místa kde lovil a jeho okolí.
- Je zakázáno: Lov z hráze, rozdělávání ohně, kuchání a porcování ryb v celém areálu rybníků.
- Při parkování vozidel je řidič povinen dodržovat pravidla vyhlášky o provozu na pozemních komunikacích.

ZÁKAZ VJEZDU A PARKOVÁNÍ NA TRAVNATÝCH PLOCHÁCH V AREÁLU RYBNÍKŮ!

- Kontrolní činnost provádí členové ZRS, polici ČR a městská policie. Přestupky řeší výbor ZRS.
- Při kontrole je lovící povinen se prokázat platnou povolenkou k lovu a průkazem totožnosti.
- Majitelům zakoupených povolenek k lovu může být při porušení pravidel k lovu povolenka odebrána pověřeným členem ZRS na místě bez náhrady.

Zakoupením povolenky lovící souhlasí s rybářským řádem a je povinen ho respektovat.

Předpověď počasí