Rybářský řád

Rybářský řád

Rybářský řád platný na Zboženských rybnících č. 1 (spodní) a č. 2 (prostřední) pro rok 2023.

Osoba, provádějící hospodářský odlov udicí je před započetím odlovu povinna seznámit se s pravidly odlovu a zapsat do povolenky nesmazatelným způsobem datum započetí odlovu. Bez zápisu je povolenka neplatná.

Denní doba odlovu je stanovena od 5:00 hod. do 24:00 hod. Hodiny odlovu platí pro čas, který je platný (letní či zimní).

Osoba, provádějící hospodářský odlov udicí na krátkodobou povolenku jednodenní má právo ponechat si jeden kus z vyjmenovaných ryb celkem a po ukončení lovu povolenku odevzdat v místě vydání nebo do schránky k tomu určené.

Držitel celoroční povolenky si smí ponechat jeden kus vyjmenované ryby týdně (týden = pondělí až neděle) a 15 kusů celkem ročně.

Povolenku musí odevzdat po ukončení její platnosti do deseti dnů.

Osoby mladší 15ti let mohou provádět hospodářský odlov udicí jen v doprovodu zodpovědné dospělé osoby.

Vyjmenované ryby a jejich stanovená délka, které si lze při jejich dodržení může ponechat:
- Kapr 45 cm - 65 cm
- Candát 50 cm
- Bolen 40 cm
- Amur 60 cm - 80cm
- Štika 60 cm
- Sumec 90 cm
Kapr nad 65 cm a Amur nad 80 cm jsou celoročně hájeni a při jejich odlovení musí být s nimi šetrně zacházeno a musí být ihned vráceni zpět do vody.

Lína, který má stanovenou míru 25 cm si osoba, provádějící hospodářský odlov udicí může ponechat 3 ks týdně a bílou rybu, která stanovenou délku nemá 2 kg denně. 

Doba hájení dravých ryb je od 1. 1. 2023 do 15. 6. 2023.

Při odlovení a ponechání si vyjmenované ryby je osoba, provádějící hospodářský odlov udicí povinna neprodleně zapsat druh a délku nesmazatelným způsobem do výkazu úlovků.

Je přísně zakázáno vyměňovat zasakovanou rybu. Odlovené ryby, pokud si je osoba, provádějící hospodářský odlov udicí neponechá, je povinna neprodleně vrátit zpět do vody. S rybami je vždy nutno zacházet šetrně! 

Osoba, provádějící hospodářský odlov udicí na položenou, nebo plavanou smí používat pouze dva pruty o maximálně dvou návazcích s jednoháčky na jednom prutu. Zákaz odlovu na srkačku.

Osoba, provádějící hospodářský odlov udicí - přívlačí, smí použít pouze jeden prut a další pruty nesmí být připraveny k lovu.

Použití dvojháčku a trojháčku je povoleno pouze při lovu dravých ryb.

Osoba, provádějící hospodářský odlov udicí je povinna při vylovování všech ryb použít podběrák.

Místo odlovu musí být po setmění osvětleno.

Povinná výbava:
- podběrák, 
- vezírek s dostatečně velkými kruhy nebo z osnovního úpletu (typ Pálava),
- vyprošťovač háčků,
- míra ke zjištění délky ryby.

Držitel oprávnění je povinen před započetím i po ukončení olovu provést úklid místa kde provádějící hospodářský odlov udicí a jeho okolí.

Je zakázáno:
- odlov z hráze,
- rozdělávání ohně,
- kuchání a porcování ryb v celém areálu rybníků. 

Při parkování vozidel je řidič povinen dodržovat pravidla vyhlášky o provozu na pozemních komunikacích.

Kontrolní činnost provádí členové ZRS, Policie ČR a Městská policie Zlín.

Při kontrole je držitel povolenky povinen se prokázat platnou povolenkou k hospodářskému odlovu udicí a průkazem totožnosti.

Majitelům zakoupených povolenek k odlovu může být při porušení pravidel k lovu povolenka odebrána pověřeným členem ZRS na místě bez náhrady  

Přestupky řeší výbor ZRS. 

Zakoupením povolenky osoba, provádějící hospodářský odlov udicí souhlasí s rybářským řádem a je povinen ho respektovat.

Výbor ZRS

Předpověď počasí