Výzva Ministerstva zemědělství
k výkonu rybářského práva

S ohledem na Usnesení vlády České republiky č. 299 ze dne 18. března 2021 a Usnesení vlády České republiky č. 298 ze dne 18. března 2021 sděluje Ministerstvo zemědělství následující:

- individuální lov ryb na udici v rybářských revírech je povolen pouze na území okresu v místě trvalého pobytu či bydliště sportovního rybáře v době od 5:00 do 20:59 hod, a to s účinností od 22. března 2021

- výkon rybářského práva v rybářských revírech jako např. zarybňování, hospodářská činnost na revírech, a další činnosti, které nelze odložit, nejsou omezeny.

- výkon funkce rybářské stráže, které jsou výkonem činností sloužících k zajištění vnitřního pořádku podle bodu II. odst. 5 písm. a) a bodu III. odst. 1. písm. c) bod i) usnesení vlády č. 299 ze dne 18. března 2021, není omezen.

zdroj: MZE ČR - Rybaření a myslivost (eAGRI)

Výsadba ryb 19.3.2021

V pátek, 19.3.2021 bylo do Zboženských rybníků č. 1 (spodní) a č. 2 (prostřední) vysazeno: 
kapr tržní 477 kg - 238 ks, kapr nad 8 kg - 211 kg 25 ks, amur 138,5 kg - 20 ks,

candát 34,5 kg - 65 ks, štika 30 kg - 10 ks, sumec 101 kg - 20 ks. 


Výsadba ryb 6.3.2021

V sobotu 6.3.2021 byli vysazeni kapři a amuři o hmotnosti 740 kg do prostředního Zboženského rybníku č. 2.