Aktuality

Násada ryb jaro 2024

Ve středu 10. 4. 2024 bylo do Zboženských rybníků č. 1 a č. 2 vysazeno celkem 400 kg kapra.

Prodej povolenek 2024


Prodej povolenek zahájen od 12. 2. 2024


POVOLENKA ROČNÍ

Cena: 2 700 Kč

Majitel povolenky si smí ponechat:
- 1 ks vyjmenované ryby týdně
(celkem však maximálně 15 ks ročně)
- 3 ks lína týdně
- 2 kg bílé ryby bez stanovení délky denně 

POVOLENKA TŘÍDENNÍ

Cena: 900 Kč + 20 Kč manipulační poplatek

Majitel povolenky si smí ponechat:
- 2 ks vyjmenované ryby
- 3 ks lína

(Povolenka je platná 3 po sobě jdoucí dny)

POVOLENKA DENNÍ

Cena: 400 Kč + 20 Kč manipulační poplatek

Majitel povolenky si smí ponechat:
- 1 ks kapra
NEBO
- 3 ks lína

VÝDEJ POVOLENEK 

VÝDEJNÍ MÍSTO CELOROČNÍCH POVOLENEK PRO ČLENY ZRS A VEŘEJNOST:

EXAKO, s.r.o.
Zlín, náměstí T.G.Masaryka 5500 (budova pod lyžařským svahem). Tel.: 608 920 137, po-čt 9-15 hod., pá 9-14 hod.

VÝDEJNÍ MÍSTA DENNÍCH A TŘÍDENNÍCH POVOLENEK:

Rybářská prodejna KOVINFISCH s.r.o.
Zlín, nám. T. G. Masaryka 1335, (vedle vchodu do hotelu Garni), po-pá 8:30-18 hod., so 8:30-12 hod.

Rybářská prodejna MILFA s.r.o.
Zlín, L. Váchy 765, Prštné, po-pá 9:00-18 hod., so 8:00-12 hod.

Benzínová čerpací stanice SHELL Vršava - pouze denní povolenky
Zlín, Fryštácká, Vršava 470, 760 01 Zlín, prodej pouze v sobotu a v neděli 05:30 - 22:30 hod.

ODEVZDÁNÍ (VRÁCENÍ) POVOLENKY

Lovící je povinen po ukončení lovu odevzdat povolenku:
- v místě vydání
- nebo do schránky u Zboženského rybníku č.2 

Lovícímu nebude vydána povolenka pro další období, pokud: 
- neodevzdá ihned po ukončení lovu krátkodobou povolenku
- neodevzdá v řádném termínu celoroční povolenu


Brigáda 20. ledna 2024

V sobotu 20. ledna 2024 od 9:30 hod. se i přes mrazivé počasí -7 C se uskutečnila na Zboženských rybnících brigáda. Zúčastnili se všichni členové výboru, KRK, brigádní referent a několika nečlenů Spolku, kteří se bez nároků na odměnu pravidelně aktivně zapojují do údržby okolí Zboženských rybníků.


Vysazování lína a amura 28. 10. 2023

28, 10. 2023 bylo vysazen do 1. a 2. Zboženského rybníka 476 kg lína a 280 kg amura v hodnotě více jak 118.000 Kč. Ryby jsme vypěstovali chovném rybníku Zlínského rybářského spolku.  


Podzimní vysazování ryb 27. 9. 2023

27. 9. 2023 bylo do Zboženských rybníků č. 1 a 2 vysazeno 450 kg tržního kapra o hmotnosti cca 2,5 - 3,5 kg.


Květnová velká voda

V období od 13. do 24. května 2023 čelily Zboženské rybníky několika vydatným dešťovým dnům, které s sebou přinesly výrazně zvýšené přítoky vody do kaskády rybníků. Hospodář, rybářská kontrola i ostatní členové spolku několikrát denně organizovaně monitorovali výšku hladin všech rybníků, odstraňovali do vody vyvrácené stromy, naplavené větve a klády, čistili česla, aby nedošlo jejich ucpání a nenastalo vyplavení ryb přelivem. Po 24. květnu se počasí umoudřilo a situace se normalizovala.


Brigáda 12. 4. 2023


Jarní vysazování ryb 29. 3. 2023

Ve středu 29. 3. 2023 bylo do Zboženských rybníků č. 1 a 2 vysazeno 400 kg tržního kapra o hmotnosti cca 3 kg.


Výroční členská schůze ZRS

Ve čtvrtek 16. března 2023 od 18:00 hod. se v restauraci Myslivna ve Zlíně uskuteční Výroční členská schůze ZRS.


Brigáda 4. 3. 2023

V sobotu 4. 3. 2023 se na Zboženských rybnících uskutečnila brigáda členů výboru, KRK a několika nečlenů Spolku. Cca 12 osob připravilo rybníky na sezónu - provedlo výsek náletových dřevin křovinořezem, vyřezání motorovými pilami, a celkový jarní úklid rybníků. Vzniklo několik nových rybářských míst. Taktéž jsme postavili zábranu u vjezdu motorových vozidel z parkoviště na trávník u buňky. V prostoru buňky jsme nainstalovali rekonstruovanou vitrínu Spolku, ve které budou vyvěšeny aktuální informace pro rybáře. 


Výsadba ryb 25.8.2022

Ve čtvrtek 25.8.2022 bylo do Zboženských rybníků č. 1 a 2 vysazeno 400 kg tržního kapra o hmotnosti 2,5 - 3,5 kg.


Výroba a osazení mostku

V pátek, 29. března 2022 byl partičkou členů Zlínského rybářského spolku osazen na 1. Zboženském rybníku mostek přes odtok. Děkujeme pomocníkům i Marcelovi Chudárkovi, který mostek vyrobil


Prodej povolenek 2023

Prodej povolenek pro členy ZRS zahájen.
Prodej povolenek pro širokou veřejnost bude zahájen od 1. března 2023.


Průklest pobřežních porostů 2022

Během vegetačního klidu byl začátkem roku 2022 proveden odbornou profesionální firmou průklest pobřežních porostů kolem 1. a 2. Zboženského rybníka. Takto se nám podařilo vytvořit několik dalších krásných rybářských míst s větším prostorovým komfortem pro rybáře.


Výsadba ryb 21.10.2021

Ve čtvrtek 21.10.2021 bylo do Zboženských rybníků vysazeno 400 kg tržního kapra.


Výsadba ryb 5.8.2021

Ve čtvrtek 5.8.2021 bylo vysazeno 400 kg kapra 2-2,5 kg. 
Do spodního 1. rybníka 200 kg, do prostředního 2. rybníka také 200 kg.

Změna doby rybolovu

V době od 21.06.2021 do 30.09.2021 je na 1. a 2. Zboženském rybníku povolen rybolov
od 05:00 do 24:00 hodin.


Výsadba ryb 19.3.2021

V pátek, 19.3.2021 bylo do Zboženských rybníků č. 1 (spodní) a č. 2 (prostřední) vysazeno: 
kapr tržní 477 kg - 238 ks, kapr nad 8 kg - 211 kg 25 ks, amur 138,5 kg - 20 ks,

candát 34,5 kg - 65 ks, štika 30 kg - 10 ks, sumec 101 kg - 20 ks. Výsadba ryb 6.3.2021

V sobotu 6.3.2021 byli vysazeni kapři a amuři o hmotnosti 740 kg do prostředního Zboženského rybníku č. 2. 


výsadba ryb 19.3.2021 - fotodokumentace

výsadba ryb 6.3.2021 - fotodokumentace