Pravidla rybolovu

Rybářský řád

Rybářský řád platný na Zboženských rybnících č. 1 (spodní) a č. 2 (prostřední) pro rok 2022.

Lovící je před započetím lovu povinen se seznámit s pravidly rybolovu a zapsat do povolenky nesmazatelným způsobem datum započetí lovu.

Denní doba lovu je po celý rok stanovena od 5:00 hod. do 24:00 hod. Hodiny lovu platí pro čas, který je platný (letní či zimní).

Lovící na krátkodobou povolenku jednodenní má právo ponechat si jeden kus z vyjmenovaných ryb celkem a po ukončení lovu povolenku odevzdat v místě vydání nebo do schránky k tomu určené.

Majitel celoroční povolenky si smí ponechat jeden kus vyjmenované ryby týdně (týden = pondělí až neděle) a 15 kusů celkem ročně. Povolenku musí rovněž odevzdat po ukončení její platnosti do deseti dnů.

Osoby mladší 15ti let mohou lovit jen v doprovodu zodpovědné dospělé osoby.

Vyjmenované ryby a jejich stanovená délka, které si při jejich dodržení může lovící ponechat: Kapr 45-60 cm, Candát 50 cm, Bolen 40 cm, Amur 60-80 cm, Štika 60 cm, Sumec 100 cm.

Kapr nad 60 cm, Amur nad 80 cm jsou celoročně hájeni a při jejich ulovení musí být s nimi šetrně zacházeno a musí být ihned vráceni zpět do vody. Doba hájení dravých ryb je od 1. ledna do 15. června.

Lína, který má stanovenou míru 25 cm a bílou rybu, která stanovenou délku nemá, si lovící může ponechat 2 kg denně.

Při ulovení a ponechání si vyjmenované ryby je lovící povinen zapsat druh a délku ihned nesmazatelným způsobem do výkazu úlovků. Je přísně zakázáno vyměňovat zasakovanou rybu.

Každý lovící na položenou, nebo plavanou smí používat pouze dva pruty o maximálně dvou návazcích s jednoháčky na jednom prutu. Při lovu přívlačí smí lovící použít pouze jeden prut. Při všech způsobech lovu, nesmí být další pruty připraveny k lovu. Použití dvojháčku a trojháčku je povoleno pouze při lovu dravých ryb.

Lovící je povinen při vylovování všech ryb použít podběrák.

Povinná výbava: podběrák, vezírek s dostatečně velkými kruhy, vyprošťovač háčků, míra ke zjištění délky ryby.

Držitel oprávnění k lovu je povinen před započetím i po ukončení lovu provést úklid místa kde lovil a jeho okolí.

Je zakázáno: Lov z hráze, rozdělávání ohně, kuchání a porcování ryb v celém areálu rybníků.

Při parkování vozidel je řidič povinen dodržovat pravidla silničního zákona.

Kontrolní činnost provádí pověření členové ZRS. Přestupky řeší přestupková komise ZRS.

Při kontrole je lovící povinen se prokázat platnou povolenkou k lovu a průkazem totožnosti.

Majitelům zakoupených povolenek k lovu může být při porušení pravidel k lovu povolenka odebrána pověřeným členem ZRS na místě bez náhrady.

Zakoupením povolenky lovící souhlasí s rybářským řádem a je povinen ho dodržovat.

Předpověď počasí