ZLÍNSKÝ RYBÁŘSKÝ SPOLEK

Nové krajské dobrovolné občanské sdružení, ktere vzniklo v roce 2002 pod názvem ZLÍNSKÝ RYBÁŘSKÝ SPOLEK /ZRS/ projednalo a přijalo na své ustanovující členské schůzi následující priority spolku:

 

- Aktivně se podílet na ochraně životního prostředí s důrazem na zlepšení kvality a čistoty vod a péči o ichtyofaunu a floru.

- Otevřenost a liberalizace ke všem zájemcům o aktivní odpočinek a vyžití v oblasti ochrany životního prostředí a rybářského sportu.

- Spolupráce s veřejnou správou a ostatními organizacemi stejného, anebo podobného předmětu činnosti.

- Rozvoj a budování nových rybářských lokalit.

 

Naplňováním těchto priorit nabízí ZRS široké veřejnosti nové pojetí uspokojování rybářských aktivit ve Zlínském kraji.
P O Č A S Í
pocasi
F Á Z E   M Ě S Í C E

Staňte se přáteli ZRS
na FACEBOOKU

CNW:Counter