REZERVACE OPRÁVNĚNÍ K IRO 2016 na vodním díle Fryšták
Zájemci o výkon ichtyologického regulačního odlovu (IRO) na VD Fryšták mohou učinit rezervaci následovně:

TERMÍN REZERVACE:

01.-30.11.2015 TELEFONICKY
v pracovní dny = pondělí až pátek od 8:00 do 16:00 hod.
na tel. č.  778 070 211
Zájemce si dohodne přesný den a hodinu, kdy si Oprávnění k IRO v kanceláři ZRS osobně uhradí a převezme.

od 1.12.2015 PÍSEMNĚ-EMAILEM
případné zbylé Oprávnění k IRO možno rezervovat písemně, na e-mailové adrese:
Opens window for sending emailzrs@zrs.cz  a to až do vyprodání omezeného množství. E-mailem napište své jméno, příjmení a rok narození.
Na zmíněné e-mailové adrese bude poté probíhat knihování číslovaných náhradníků.
Administrátor Vám zašle zpět potvrzení Vaší registrace s uvedením Vašeho čísla náhradníka a času, kdy Vám bude Oprávnění k IRO vydáno.

TERMÍNY VÝDEJE:

1. výdejní termín: 20.02.2016, 8:00-14:00 hod
2. výdejní termín: 27.02.2016, 
8:00-13:00 hod.
(přesně dle předem dohodnutých rezervačních termínů) 
Zaknihovaní náhradníci: 27.02.2016, 13:00-14:00 hod.
(přesně dle číselného pořadí seznamu zaknihovaných náhradníků)

MÍSTO VÝDEJE:

Kancelář ZRS, Zlín, Kvítková 4323 - 6. patro budovy Jednota

CENA OPRÁVNĚNÍ K IRO 2016:

CELOROČNÍ Oprávnění k IRO: 3.000 Kč
+ technický a servisní poplatek: 200 Kč (vjezd, tiskoviny, servis)
Oprávnění k IRO pro r. 2015 celkem: 3.200 Kč 
Oproti loňskému roku není cena Oprávnění k IRO navýšena i přes zásadní navýšení nákupních cen rybí násady!POTŘEBNÉ DOKUMENTY:

Pro vydání Oprávnění k IRO je třeba vzít s sebou: OP, Státní rybářský lístek platný na celý rok 2016 a výše uvedenou finanční hotovost.

Každý musí při převzetí Oprávnění k IRO potvrdit vlastnoručním podpisem převzetí a souhlas s Pravidky IRO.

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

1) Povodí Moravy s.p. vydává každoročně omezené množství Oprávnění k IRO na VD Fryšták. Povodí Moravy s.p. smluvně pověřilo Zlínský rybářský spolek k vydávání Oprávnění k IRO a k dalším činnostem souvisejícím s výkonem IRO, udržováním pořádku a ochraně ichtyofauny a flory na VD Fryšták.

2) Žadatel o Oprávnění k IRO na VD Fryšták musí být starší 15-ti let a musí mít platný Státní rybářský lístek na celý kalendářní rok, pro který žádá o vydání Oprávnění k IRO. Rezervace je nepřenosná na jinou osobu. Nevyzvednuté IRO automaticky přísluší náhradníkům, dle pořadí jejich číselného zaknihování.

3) Žadatelé, kteří nejsou držitelé Státního rybářského lístku mohou využít školení k získání kvalifikace a následné závěrečné zkoušky, na základě které získají certifikát k získání pvního Státního rybářského lístku. Termín školení je vždy včas zveřejněn na tomto webu. Zlínský rybářský spolek je pověřen organizací a prováděním školení rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR ze dne 14.XII.2004 č.47.443/04-16230.

4) Aby bylo možné uspokojit širokou základnu rybářů, ZRS knihuje každoročně nový rezervační seznam zájemců o získání Oprávnění k IRO na VD Fryšták.

5) Rezervace probíhá:
- 01.-30.11.2015, pondělí-pátek od 8:00 do 16:00 hod. telefonicky na tel. +420 778 070 211
- od 01.12.2015 až do vyprodání omezeného množství emailem na adresu zrs@zrs.cz 
V době 01.-30.11.2015 není z technických důvodů možné akceptovat písemné prezervace. Proto tyto nebudou do rezervačních seznamů zahrnuty! 

6) Držitelům Oprávnění k IRO nevzniká automaticky nárok na získání Oprávnění k IRO na další rok.

7) Povodí Moravy s.p. a Zlínský rybářský spolek si vyhrazují právo nevydat Oprávnění k IRO osobám, které nesplňují předepsané parametry, hrubě porušují Pravidla IRO, poškozují majetek Povodí Moravy s.p. či jinak narušují obecné zásady etiky a slušného chování, popřípadě se nechovají v souladu s ochranou fauny a flory v lokalitě VD Fryšták. Stejně tak Oprávnění k IRO nebude vydáno osobám, které nevrátily Opravnění k IRO či uzavřený sumář z předešlých období. 

8) Rezervace je nepřenosná na jinou osobu ! (Oprávnění nebude vydáno na jiné jméno, než rezervované osobě)

SEZNAMY REZERVOVANÝCH ZÁJEMCŮ:

Jmenný seznam rezervací pro 1. výdejní termín zde

Jmenný seznam rezervací pro 2. výdejní termín zde

Náhradníci, kterým připadají nevyzvednutá Oprávnění k IRO se dostaví 27.2.2016 ve 13:00 hod.

PÍSEMNÁ ŽÁDANKA O VYDÁNÍ OPRÁVNĚNÍ K IRO

Písemná žádanka o vydání Oprávnění k IRO bude k dispozici všem rezervovaným zájemcům až při vydávání IRO, v kanceláři Zlínského rybářského spolku. Žádanka nenahrazuje rezervaci Oprávnění k IRO.

Více informací k rezervaci a vydávání Oprávnění k IRO Vám rádi odpovíme na e-mailu: zrs@zrs.cz
(Budeme však reagovat pouze na dotazy obsahující jméno, příjmení, adresu bydliště a tel. č. tazatele).

Výbor ZRS


P O Č A S Í
pocasi
F Á Z E   M Ě S Í C E

Staňte se přáteli ZRS
na FACEBOOKU

CNW:Counter