BRIGÁDY ČLENŮ ZRS

Vážení členové ZLÍNSKÉHO RYBÁŘSKÉHO SPOLKU, nacházíte se v sekci "brigády", ve které Vás bude administrátor a redaktor této sekce, brigádní referent p.Marcel Chudárek aktuálně informovat o účasti na brigádách i o každoročním množství Vašich odpracovaných hodin.

Dle Usnesení nejvyššího orgánu - Shromáždění členů Spolku z Výroční členské schůze konané dne 10.01.2013 bylo ve věci brigád ustanoveno následující:

1) Každý člen je povinen odpracovat 12 brigádnických hodin s možností jejich zaplacení předem a to do konce měsíce února daného roku ve výši 150 Kč za každou neodpracovanou hodinu.
     
2) Každý člen bude zván na brigádu pouze 1x do roka. Další případné neodpracované hodiny je člen povinen dojednat si u brigádního referenta sám. Pokud nesplní tuto členskou povinnost, přestává být automaticky členem ZRS.

3) Případná omluva z pozvání na brigádu je platná nejpozději do 48 hodin před jejím započetím, poté bude brána jako neomluvená.

4) Možnost plnění brigádnických hodin končí dnem 31.11. každého kalendářního roku.

Kontakt na brigádního referenta:

p. Marcel CHUDÁREK
brigádní referent ZRS
tel.: 776 589 445 
e-mail: marcel.chudarek@seznam.cz

 

 P O Č A S Í
pocasi
F Á Z E   M Ě S Í C E

Staňte se přáteli ZRS
na FACEBOOKU

CNW:Counter